Couv CD Akalé.jpg

Mata

1   Maryé - Akalé Wubé

2   Dodo - Akalé Wubé

3   Mata - Akalé Wubé

4   Jour de Pluie - Akalé Wubé

5   Kasalèfkut Hulu - Mulatu Astatqé

6   Almaz Yèharèrwa - Traditionnel

7   Asmarina - Feqadu / Amde / Mesqel

8   Bazay - Tsèhaytu Bèraki

9   Besetchet - Traditionnel

10 Sabyé - Mulatu Astatqé

11 Tinchel – Akalé Wubé

 

CD Digipack + Vinyl / March 2012 / Nabligam

bandcamp-badge.png
vinyle recto copie.jpg

Akalé Wubé

1   Ayalqem Tedenqo intro - Akalé Wubé

2   Ayalqem Tedenqo - Alèmayèhu Eshèté

3   Jawa Jawa - Akalé Wubé

4   Kokob/Mètché Dershé - Akalé Wubé / Mulatu Astatqé

5   Nètsanèt - Mulatu Astatqé

6   Gubèlyé - Mulatu Astatqé

7   Nebyat - Akalé Wubé

8   Bazay - Tsèhaytu Bèraki

9   Djemeregne - Shèwalul Menguistu

10 Yèkatit - Mulatu Astatqé

11 Mètché Nèw - Tèshomè Sissay

12 Ragalé – Akalé Wubé

 

CD Digipack + Vinyl / May 2010 / Clapson

bandcamp-badge.png
Ethiopiques 30.jpeg

Ethiopiques #30 "Mistakes on Purpose"

1   Tewèdjign endèhu (Ahun negèrign) (Girma Bèyènè / Girma Bèyènè)

2   Ené nègn bay manèsh (Gétatchèw Dègèfu / Girma Bèyènè)

3   Muziqawi silt (Girma Bèyènè)

4   Enkèn yèlélèbesh (Gétatchèw Dègèfu / Girma Bèyènè)

5   Feqer endè krar (Yebèqagnal) (Bahta Gèbré-Heywèt / Bahta Gèbré-Heywèt)

6   Bèmèlkesh aydèlèm (Seyfu Yohannes & Girma Bèyènè / Girma Bèyènè)

7   Mèslogn nèbèr (Girma Bèyènè / Girma Bèyènè)

8   Fetsum Fetsum (Tirulegn tolo) (Girma Bèyènè / Girma Bèyènè)

9   For Amha (Akalé Wubé)

10 Sét alamenem (Girma Bèyènè / Girma Bèyènè)

11 Wub nat (Menelik Wèsnatchèw / Girma Bèyènè)

12 Mèlèwètesh menèw (Girma Bèyènè / Girma Bèyènè)

13 Tsegérèda (Seyfu Yohannes / Girma Bèyènè)

14 Malus track: Tewèdjign endèhu (Ahun negèrign) (Girma Bèyènè / Girma Bèyènè)

 

CD + Double Vinyl / January 2017 / Prado Records, Buda Musique

bandcamp-badge.png
sost_vinyl_s.jpg

Sost

1   Anbessa (feat. Manu Dibango) - Akalé Wubé

2   Alègntayé (feat. Genet Asefa) - Tefayé Abbèbè / Ayaléw Abbèbè

3   Mèmona - Tèwèldè Rèdda

4   Kidus à Cent-Dix - Akalé Wubé

5   Ashewa - Akalé Wubé

6   Gab's Trap - Akalé Wubé

7   Addis Abèba Bété - Alèmayèhu Eshèté

8   Fikratchen - Mulatu Astatqé / Ménélik Wossenachew

9   Erikum - Traditionnel

10 Spring No Come (feat. Genet Asefa) - Akalé Wubé

11 Meri Tekikil – Akalé Wubé

 

CD Digipack + Vinyl / September 2014 / Clapson

bandcamp-badge.png